Kromatográfus

Kromatográfus szakmai folyóirat:

Kromatográfus különszám!
Tölgyesi Ádám: Gyakorlati példák a folyadékkromatográfiával kapcsolt
hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometria élelmiszer-, bio- és textilanalitikai alkalmazására