100mg

Rendezés:

Strata Phenyl (55um, 70A) 100mg/1mL

Cikkszám: 8B-S006-EAK
Gyártó: Phenomenex
STRA

Strata Phenyl (55um, 70A) 96-Well Plate 100mg/well

Cikkszám: 8E-S006-EGB
Gyártó: Phenomenex
STRA