50mg

Rendezés:

Strata SDB-L Styrene-Divinylbenzene Polymer, (100um, 260A) 50mg/1mL

Cikkszám: 8B-S014-DAK
Gyártó: Phenomenex
STRA

Strata SDBL 100um Styrene-Divinylbenzene 50mg/6mL, Tubes

Cikkszám: 8B-S014-DCH
Gyártó: Phenomenex
STRA

Strata SDB-L Styrene-Divinylbenzene Polymer, 50mg/well

Cikkszám: 8E-S014-DGB
Gyártó: Phenomenex
STRA